Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Các widgets tiện tích EPL

Các widgets tiện tích

October 14, 2014

Widgets: Dự báo thời tiết

Widgets dự báo thời tiết có chức năng tự động cập nhật thông tin thời tiết theo chu kỳ 30 phút/ lần từ nhà cung cấp dịch vụ miễn phí Yahoo, hoặc trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, lấy chính xác theo dự báo thời tiết cho các tỉnh thành được chỉ định. Mặc định hệ thống lấy theo 3 tỉnh thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Widgets: Thông báo chỉ số chứng khoán

Hệ thống tự động bóc tách thông tin chứng khoán tại sàn chứng khoán http://stockbiz.vn

sau khi kết thúc toàn bộ phiên giao dịch. Mặc định hẹ thống sẽ bóc tách thông tin tại 2 sàn chứng khoán là HOSE và HNX lúc 11h 06AM.

Widgets: Tỷ giá ngoại tệ

Tự động bóc tác và cập nhật thường xuyên số liệu về tỷ giá của thị trường ngoại tệ trong ngày.

Widgets: Giá vàng trong nước

Tự động bóc tác và cập nhật thường xuyên số liệu về tỷ giá của thị trường vàng trong ngày.

Các widgets khác được phát triển theo nhu cầu cụ thể

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666