Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Cài đặt Tags bài viết (Nâng cấp) EPL

Cài đặt Tags bài viết (Nâng cấp)

October 14, 2014

Nâng cấp hoàn toàn hệ thống quản lý tags bài viết

Chức năng này cho phép phóng viên có thể đánh các tags (tags là các từ khóa quan trọng trong bài viết đó) trong một bài viết, mục đích của tags như sau:

  • Tập hợp bài viết có tags liên quan
  • Giúp cho các Search Engine có thể dựa vào tags để tập hợp các bài viết khi độc giả tìm kiếm trên công cụ Search
  • Tự động lưu tags khi phóng viên gõ tags mới
  • Tự động gợi ý tags đã được lưu từ trước
  • Quản lý và định nghĩa danh sách tags

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666