Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Chủ đề bài viết EPL

Chủ đề bài viết

October 14, 2014

Hệ thống cho phép tạo các chủ đề không giới hạn, nhóm các bài viết có tính chất liên quan, sắp sếp các bài viết theo từng dòng sự kiện.

Bài viết có chủ đề

Nếu bài viết nằm trong một chủ đề nào đó, hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng có số lượng các bài viết khác nhau trong chủ đề, hiển thị thông tin về phần chủ đề trong phần soạn thảo để người làm nội dung có thể nắm bắt và thêm các bài viết có liên quan vào chủ đề này.

Tạo và thiết lập một chủ đề

  • Cho phép tạo các chủ đề không giới hạn
  • Thêm các bài viết vào chủ đề một cách trực quan
  • Hỗ trợ tính năng kéo thả để sắp sếp thứ tự bài viết trong chủ đề
  • Gán chủ đề vào bất kỳ một chuyên mục nào trên toàn bộ các trang của website

Tổ chức chủ đề

  • Tổ chức và điều phối các chủ đề theo setup của trang
  • Tạo chuyên trang về chủ đề

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666

Hotline tư vấn miễn phí