Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Control Panel EPL

Control Panel

October 14, 2014

Trung tâm điều khiển hệ thống, tại đây cung cấp các shortcut tính năng, truy cập nhanh tới từng hệ thống cụ thể. Ngoài ra đây cũng là Dashboard cung cấp các thông tin thống kê, báo cáo hoạt động hàng ngày của website.

Shortcuts

Administrator có thể chủ động thêm mới, sắp xếp, xóa và tùy chỉnh theo ý thích của mình.

Widgets thống kê

Comments: Báo cáo các comment vừa được người dùng gửi tới hệ thống

Lưu vết truy cập: Báo cáo truy cập của từng thành viên ban quản trị

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666

Hotline tư vấn miễn phí