Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Ghi chú, nhắc nhở bài viết (Nâng cấp) EPL

Ghi chú, nhắc nhở bài viết (Nâng cấp)

October 14, 2014

Nâng cấp hệ thống nhắc nhở, ghi chú bài viết tới các phóng viên

Tính năng này cho phép Thư ký, biên tập viên, phóng viên,…có thể nhắc nhở nhau trong qua trình tác nghiệp ngay tại bài viết đó, mỗi ghi chú sẽ là một tin nhắn và được kết hợp với hệ thống tin nhắn cá nhân để nâng cao tính tương tác làm việc.

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666