Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Giao lưu trực tuyến EPL

Giao lưu trực tuyến

October 14, 2014

Hệ thống cho phép đơn vị chủ quản website có thể tạo ra không giới hạn các cuộc giao lưu với độc giả của mình. Giúp tạo ra môi trường giao lưu chuyên nghiệp và thân thiện.

Mô hình hệ thống

Mô hình được chia làm 3 phần thể hiện riêng biệt và liên kết dữ liệu chặt chẽ với nhau:

Chức năng FrontEnd dành cho độc giả

Chức năng này cung cấp cho độc giả nhiều phương thức để tham gia vào hệ thống giao lưu trực tuyến:

 • Cài đặt form tiếp nhận câu hỏi vào trong bất kỳ bài viết nào của website
 • Cung cấp một chuyên trang dành cho mỗi cuộc giao lưu cụ thể. Với 2 chế độ: Trước và Trong khi giao lưu
 • Trước thời điểm giao lưu: hệ thống sẽ hiển thị thông tin giới thiệu và thông tin về ngày giờ sẽ diễn ra cuộc giao lưu đồng thời cung cấp thông tin về các Khách mời của cuộc giao lưu và form tiếp nhận câu hỏi trước.
 • Cuộc giao lưu đang diễn ra: hệ thống hiển thị luồng thông tin giao lưu đang diễn ra gồm câu hỏi và trả lời giữa độc giả và Khách mời cùng form tiếp nhận câu hỏi tức thời. Các tính năng trong quá trình LIVE:
 • Tự động nạp câu hỏi và trả lời
 • Thông tin chi tiết về khách mời và độc giả gửi câu hỏi
 • Cung cấp hình ảnh về cuộc giao lưu đang diễn ra
 • Cung cấp chức năng tường thuật trực tiếp từ administrator gồm Text, video, images,…

Giao diện dành cho quản trị (BackEnd)

Giao diện quản trị toàn bộ cuộc giao lưu

Thêm mới cuộc giao lưu

Cung cấp đầy đủ tính năng và thêm mới không giới hạn các cuộc giao lưu khác nhau:

 • Thêm mới cuộc giao lưu không giới hạn
 • Đặt ngày giờ bắt đầu và kết thúc cho mỗi cuộc giao lưu
 • Gán danh sách khách mời cho mỗi cuộc giao lưu. Tối đa 10 khách mời
 • Cung cấp mà widget để nhúng vào bài viết
 • Cung cấp URL cuộc giao lưu để gán vào banner quảng cáo

Quản lý danh sách khách mời

Hệ thống cho phép nhập và không giới hạn số lượng khách mời và có thể sử dụng danh sách khách mời này cho bất kỳ cuộc giao lưu nào. Tính năng:

 • Thêm mới không giới hạn khách mời
 • Bổ sung ảnh dành cho khách mời
 • Sắp sếp thứ tự khách mời theo yêu cầu

Quản lý giao lưu hiện hành

Hệ thống quản lý mọi tác vụ liên quan đến cuộc giao lưu đang diễn ra

Quản lý hỏi đáp

Tại đây ban quản trị có thể cập nhật đầy đủ mọi thông tin hỏi đáp đang diễn ra với các tính năng:

 • Cập nhật tự động/ bằng tay số lượng câu hỏi vừa được độc giả gửi về
 • Trả lời trực tiếp từng câu hỏi hoặc phân bổ câu hỏi tới từng khách mời
 • Sửa câu hỏi
 • Sửa câu trả lời
 • Thiết lập độ ưu tiên cho mỗi câu hỏi
 • Duyệt câu hỏi
 • Xuất bản câu hỏi có trả lời
 • Gỡ câu hỏi đang xuất bản xuống

Tính năng lọc

Cung cấp đầy đủ tính năng lọc câu hỏi và trả lời:

 • Lọc theo trạng thái:
 • Tất cả hỏi và đáp
 • Câu hỏi đã xuất bản
 • Câu hỏi chưa được duyệt
 • Câu hỏi chưa được trả lời
 • Câu hỏi đã trả lời
 • Lọc theo mức độ ưu tiên: từ 1-5 là quan trọng nhất
 • Lọc theo khách mời: lọc theo danh sách khách mời có trong cuộc giao lưu

Tưởng thuật trực tiếp bằng hình ảnh

Cho phép quản trị viên có thể tường thuật và đăng tải không khí phòng giao lưu bằng việc cập nhật thư viện ảnh. Tối đa 200 ảnh cho mỗi cuộc giao lưu.

Tưởng thuật trực tiếp bằng lời

Cung cấp khả năng tường thuật trực tiếp thông qua công cụ biên tập nội dung, cho phép quản trị có thể cập nhật text, image, video về sự kiện đang diễn ra giao lưu.

Giao diện dành cho khách mời (BackEnd)

Song song với giao diện quản lý cho người quản trị cấp cao nhất, hệ thống cũng cung cấp một giao diện cho mỗi vị khách mời có thể trực tiếp xem và trả lời câu hỏi được gửi về cho mình. Với những tính năng:

 • Tự động/ bằng tay cập nhật câu hỏi
 • Lọc câu hỏi như trong giao diện của quản trị cấp cao
 • Trả lời trực tiếp từng câu hỏi
 • Sửa câu trả lời
 • Thống kê toàn bộ hỏi đáp dành cho từng khách mời

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666

Hotline tư vấn miễn phí