Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Hệ thống bình chọn (Vote) EPL

Hệ thống bình chọn (Vote)

October 14, 2014

Cho phép thực hiện không giới hạn các cuộc trưng cấu ý kiến về một vấn đề đặt tại mỗi trang hoặc chỉ trong phạm vi một bài viết cụ thể.

Thêm mới bình chọn

  • Thêm mới không giới hạn bình chọn
  • Bổ sung không giới hạn câu trả lời cho mỗi câu hỏi bình chọn

Quản lý bình chọn

  • Cho phép theo dõi kết quả của các cuộc bình chọn trên toàn bộ website
  • Thêm mới và chỉnh sửa các bình chọn đang có
  • Xóa bình chọn

Thiết lập tùy chọn

  • Cài đặt ngày giờ hiệu lực cho bình chọn
  • Cho phép xuất hiện bất kỳ vị trí nào trên bất kỳ trang nào của toàn bộ website
  • Chọn giao diện cho bình chọn
  • Hỗ trợ chế độ widget trong từng bài viết cụ thể

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666