Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Hệ thống comments (Nâng cấp) EPL

Hệ thống comments (Nâng cấp)

Cung cấp module cho phép Quản trị có thể nhúng bất cứ form comments và hiển thị các luồng comment do người dùng gửi vào bất kỳ bài viết nào trên hệ thống.

Quản lý các comments được gửi

  • Xem, chỉnh sửa và kiểm duyệt các comments
  • Xuất bản comments

Thêm mới comments

Hệ thống comments được tiếp nhận và tương tác với người sử dụng thông qua form comments đính kèm vào từng bài viết cụ thể.

Hệ thống hiển thị comments (Nâng cấp) phí độc giả

Hệ thống comments phía độc giả được nâng cấp với kiến trúc 2 cấp cho phép độc giả có thể phản hồi ý kiến với nhau, ngoài ra hệ thống mới còn cho phép độc giả có thể “ Thích” hoặc “Không thích” một comments nào đó để thể hiện quản điểm của mình.

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666

Hotline tư vấn miễn phí