Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Hệ thống gợi ý tin theo xu hướng đọc EPL

Hệ thống gợi ý tin theo xu hướng đọc

Với cơ chế thông minh, hệ thống sẽ tự động gợi ý các tin mới chưa đọc sau một khoảng thời gian nhất định của độc giả, vì vậy sẽ cung cấp được nhiều thông tin chính xác và giữ lại được khách ở lại trên website lâu hơn.

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666