Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Hệ thống nhuận bút EPL

Hệ thống nhuận bút

October 14, 2014

EPL CMS cung cấp module quản lý và thống kê, báo cáo nhuận bút theo các tiêu chí:

  • Thống kê số lượng bài viết được chấm nhuận bút theo từng phóng viên cụ thể
  • Thống kê số lượng phóng viên tham gia trong một bài viết và số tiền nhuận bút được chấm
  • In báo cáo dạng friendly Print để lãnh đạo ký duyệt bảng báo cáo nhuận bút theo thời gian chỉ định

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666

Hotline tư vấn miễn phí