Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Hệ thống quản lý file EPL

Hệ thống quản lý file

October 14, 2014

Hệ thống cho phép quản trị viên có thể quản lý toàn bộ hệ thống file có trên website. Thông qua hai chế độ:

Chế độ dành cho người dùng (FrontEnd)

Cho phép người dùng có thể quản lý và upload dữ liệu dạng file lên hệ thống, nhằm mục đích chia sẻ hoặc giao lưu (tính năng này phát triển theo yêu cầu của từng chủ thể) và gắn bó chặt chẽ với module quản lý thành viên .

  • Upload tài liệu
  • Download tài liệu

Chế độ dành cho người quản trị (BackEnd)

Cho phép người quản trị có thể quản lý và upload dữ liệu lên hệ thống. Các tính năng chung bao gồm:

  • Upload tài liệu không giới hạn, hỗ trợ các định dạng phổ biến: MSWords, Excel, PDF, ZIP,…
  • Download tài liệu
  • Chỉnh sửa và xuất bản tài liệu

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666

Hotline tư vấn miễn phí