Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Hệ thống quảng cáo EPL

Hệ thống quảng cáo

October 14, 2014

Cung cấp hệ thống quảng cáo hỗ trợ multimedia chuyên nghiệp. Có thể tích hợp với hệ thống quảng cáo OpenX server.

Quản lý quảng cáo

Nắm được toàn bộ các quảng cáo có trên hệ thống

Thêm mới quảng cáo

Cho phép thêm không giới hạn các quảng cáo hỗ trợ đầy đủ dạng flash, image, video.

 • Một quảng cáo có thể nằm ở nhiều trang và danh mục khác nhau
 • Hỗ trợ xuất mã nhúng để đặt ở bất kỳ các trang website khác
 • Chọn vị trí hiển thị (Zone) của từng quảng cáo
 • Nhiều tùy chọn khác,…

Gồm các thống kê

 • Tên quảng cáo
 • URL của quảng cáo
 • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc
 • Tổng số ngày quảng cáo còn hiệu lực
 • Trạng thái quảng cáo
 • Lượng người truy cập quảng cáo
 • Drag & Drop quảng cáo để sắp sếp tùy ý thứ tự

Tích hợp với hệ thống OpenX Server

OpenX là một hệ thống mã nguồn mở quảng cáo trực tuyến lớn, đáp ứng đầy đủ các tác vụ về quảng cáo cao cấp. EPL CMS cũng cung cấp Plugin có thể làm việc và tích hợp với hệ thống này.

Hỗ trợ quảng cáo Google

Hỗ trợ hoàn toàn quảng cáo của google, cho phép sử dụng các dịch vụ quảng cáo của google với thao tác nhúng mẫu quảng cáo trên bất kỳ ZONE nào trên website.

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666