Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Hệ thống sự kiện nóng EPL

Hệ thống sự kiện nóng

October 14, 2014

Hệ thống hoàn toàn mới này sẽ chủ động tổng hợp các nội dung xuất hiện nóng trong ngày (thời gian chủ động thiết lập):

  • Tự động tổng hợp tin bài nóng thành từ khóa HOT
  • Loại bỏ từ khóa chủ động không cần thiết (bằng tay)
  • Tự động cập nhật tin mới nhất trong từng sự kiện nóng
  • Quản lý sự kiện nóng

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666