Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Hệ thống thiết lập SEO & RSS EPL

Hệ thống thiết lập SEO & RSS

October 14, 2014

SEO là tên viết tắt của thuật ngữ Search Engine Optimization – khi một website đạt được tiêu chuẩn đầy đủ về SEO, điều này sẽ giúp cho website có thứ hạng cao trong kết quả tìm kiếm, giúp các Search Engine (SE) dễ dàng tìm và cập nhật nội dung website của bạn nhanh và sớm nhất trên kết quả tìm kiếm của chúng.

EPL CMS cung cấp đầy đủ các công cụ để đáp ứng tiêu chuẩn của các SE, chỉ bằng các thao tác đơn giả mà không cần can thiệp nhiều vào hệ thống kỹ thuật, Với các tính năng:

  • Hỗ trợ cài đặt đầy đủ các Meta Tags
  • Công cụ trợ giúp giới hạn độ dài từ khóa theo đúng tiêu chuẩn các SE
  • Tự động tạo danh sách bài viết theo tiêu chuẩn google News và submit tới hệ thống phân phối tin của google.
  • Tự động tạo nhiều sitemap file theo tiêu chuẩn SE
  • Tự động tạo sitemap file các từ khóa HOT
  • Tự động tạo sitemap file các sự kiện nóng
  • Tự động tạo RSS feed trên toàn bộ website

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666