Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Hệ thống thống kê EPL

Hệ thống thống kê

October 14, 2014

Cung cấp module thống kê chi tiết theo các số liệu cụ thể và chính xác theo các tiêu chí giờ, ngày, tháng, năm được biểu diễn bằng số và biểu đồ trực quan. Giúp cho ban điều hành có thể theo dõi và nghiên cứu thói quen cũng như những vấn đề, chuyên mục được độc giả quan tâm, dựa vào đó có thể nâng cáo chất lượng phục vụ của Báo.

Cung cấp các widgets báo cáo

  • Báo cáo số người đang truy cập hiện hành
  • Báo cáo số lượng truy cập vào trang, danh mục, bài viết cụ thể
  • Thống kê lượng comments chưa duyệt
  • Thống kê số bài viết chờ xuất bản, biên tập, gỡ xuống,…
  • Các widgets thống kê khác được phát triển theo yêu cầu

Thống kê truy cập theo Tháng/ Ngày

  • Cung cấp số liệu thống kê dạng số và biểu đồ
  • Xem thống kê theo khoảng thời gian (số tháng) chỉ định
  • Xem thống kê số lượng truy cập theo ngày cụ thể

Thống kê truy cập theo Ngày/ Giờ

Thống kê Google Analytics

Tích hợp hệ thống báo cáo thống kê chuyên nghiệp và miễn phí Google Analytics

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666