Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Hệ thống thư viện ảnh EPL

Hệ thống thư viện ảnh

October 14, 2014

Cho phép quản trị có thể thêm mới không giới hạn các thư viện ảnh hiển thị trên website. Hệ thống cung cấp 2 thành phần chính: Quản trị và Gallery hiển thị mặt frontend:

Quản trị thư viện ảnh

  • Tạo album và thêm mới không giới hạn ảnh
  • Cập nhật thông tin ảnh hàng loạt
  • Cài dặt vị trí album hiển thị phía FrontEnd

Hiển thị Gallery ảnh phía người dùng (FrontEnd)

  • Cài đặt kiểu hiển thị cho từng album: hiển thị theo ngày tháng, hiển thị theo thứ tự, hiển thị ngẫu nhiên
  • Cài đặt hiển thị mỗi album cho từng chuyên mục cụ thể

Thống kê lượng người xem album ảnh

  • Theo ngày giờ
  • Số lượng click

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666

Hotline tư vấn miễn phí