Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Hệ thống trang (Menu) EPL

Hệ thống trang (Menu)

October 14, 2014

Module khởi tạo cho phép tạo toàn bộ và không giới hạn số lượng các webpage có trên một website

Quản lý trang

Quản lý toàn bộ các trang web có trên hệ thống.

  • Tạo không giới hạn số trang
  • Bật/ Tắt các trang
  • Sắp xếp thứ tự trang web theo yêu cầu.

Thiết lập cấu hình trang (webpage)

  • Tạo cấu hình chi tiết cho mỗi trang
  • Gán giao diện riêng biệt cho từng trang.

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666

Hotline tư vấn miễn phí