Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Hình ảnh - Ảnh bài viết EPL

Hình ảnh – Ảnh bài viết

October 14, 2014

Kiểm soát mọi hình ảnh có trong bài viết với những tính năng tự động cắt ảnh ra làm 3 kích thước (Thumbnail, Medium, Largest – Phục vụ tùy mục đích hiển thị của tin).

Ảnh đại diện bài viết

  • Tự động trích xuất hình ảnh có trong bài viết thành danh sách
  • Thiết lập hình ảnh bất ký làm ảnh đại diện cho bài viết
  • Crop (cắt) ảnh theo các định dạng mong muốn. Một trong những tính năng độc đáo và cao cấp mà không một hệ thống nào khác có.

Crop ảnh đại diện – ảnh coverage

Cung cấp công cụ cắt ảnh trực tuyến, tạo ra các ảnh đẹp phục vụ cho các bài viết nổi bật trên hệ thống như tin tiêu điểm, tin nổi bật, tin coverages,…

Thống kê lượt xem bài viết

  • Thống kê theo ngày: cho phép xem số lượng người đọc bài viết theo khoảng ngày, tháng
  • Thống kê theo giờ: cho phép thống kê lượng người đọc theo từng giờ, theo dõi lượng người đọc theo khung giờ cụ thể cho mỗi bài viết.

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666

Hotline tư vấn miễn phí