Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Multiple Section – Tin nhúng trong bài (Nâng cấp) EPL

Multiple Section – Tin nhúng trong bài (Nâng cấp)

October 14, 2014

Cho phép tạo nhiều phân đoạn (tin nhúng được chia ra nhiều trang) trong một bài viết, giúp trình bày các bài viết được ngắn gọn, thu hút được lượng view trong một bài từ độc giả.

Cho phép phóng viên dễ dàng tạo và trình bày nội dung một bài viết sinh động, trực quan, bổ sung nhiều tin bài khác liên quan đến nội dung bài viết đang biên tập.

Tin nhúng trong bài nâng cấp với các đặc tính sau:

  • Cho phép phóng viên nhúng không giới hạn các bài viết khác liên quan trong một bài viết cụ thể
  • Tin nhúng dạng đầy đủ (Tiêu đề, sapo, ảnh đại diện,…)
  • Highlight một đoạn văn bản trong bài viết
  • Đóng khung một đoạn văn bản cần thiết
  • Hỗ trợ tạo mẫu không giới hạn cho các thể loại tin nhúng
  • Không bó buộc vị trí đặt tin nhắn trong bài viết

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666