Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Quản lý MultiSite EPL

Quản lý MultiSite

October 14, 2014

EPL CMS cho phép đơn vị chủ quản có thể tạo ra nhiều website con trong hệ thống website lớn, mỗi website con hoàn toàn có thể thiết kế từng giao diện hiển thị riêng biệt, bố cục thông tin linh hoạt, cơ chế phân quyền độc lập cho nhiều người phụ trách trên từng chuyên trang con này, dễ dàng phát triển nhiều chuyên trang trên một hệ thống hợp nhất.

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666