Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Quản lý tác giả EPL

Quản lý tác giả

Module quản lý tác giả cho phép đơn vị chủ quản có thể cung cấp các bài viết và gắn kèm với thông tin tác giả của bài viết đó. Lưu ý: Tác giả bài viết khác với Phóng viên. Tác giả ở đây có thể hiểu như là các chuyên gia cung cấp bài viết cho báo về lĩnh vực của họ.

Các đặc tính nổi bật của hệ thống quản lý tác giả

  • Hỗ trợ quản lý và bổ sung không giới hạn số lượng tác giả
  • Phía dành cho độc giả hỗ trợ việc lọc bài viết theo từng tác giả cụ thể
  • Với mỗi bài viết có gắn kèm tác giả, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin tác giả theo bài viết
  • Có thể thiết lập tác giả theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666