Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Quy trình phát triển sản phẩm phần mềm

Quy trình phát triển sản phẩm phần mềm

October 5, 2017

Để có 1 sản phẩm phần mềm tốt cần có quy trình làm việc đúng. Vậy quy trình phát triển sản phẩm phần mềm như thế nào cùng tìm hiểu qua bài viết hôm nay.

Các quy trình phát triển sản phẩm phần mềm

Có 5 giai đoạn trong quá trình phát triển phần mềm

  • Phân tích yêu cầu và tài liệu đặc tả (Requirements and Specification).
  • Phân tích hệ thốngvà thiết kế ( System analysis and design ).
  • Hiện thực và kiểm thử từng thành phần(Coding and Unit test).
  • Kiểm thử (test).
  • Cài dặt và bảo trì( deployment and maintenance).

Để hiểu hơn về quy trình phát triển phần mềm chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về từng giai đoạn trong quy trình này.

Giải pháp

Công việc: thực hiện khảo sát chi tiết yêu cầu khách hàng và tổng hợp vào tài liệu giải pháp(phân tích nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, đặc tả yêu cầu, prototype). Tài liệu giải pháp phải mô tả đầy đủ các yêu cầu về chức năng, phi chức năng.

Đầu ra: tài liệu đặc tả yêu cầu prototype.

quy-trinh-thac-nuoc

Quy trình phát triển sản phẩm phần mềm

Thiết kế

Công việc: Thực hiện thiết kế tổng hợp vào tài liệu thiết kế.

Đầu ra: thiết kế tổng thể, thiết kế CDSL, thiết kế chi tiết

>>>>>>>>>>>> Thiết kế website du lịch ấn tượng

Lập trình

Công việc: Lập trình viên thực hiện lập trình theo tài liệu giải pháp và thiết kế đã được phê duyệt.

Đầu ra: Source code.

Kiểm thử

Công việc: Tạo kịch bản kiểm thử theo tài liệu giải pháp thực hiện kiểm thử. Cập nhật kết quả vào kết quả kiểm thử, lỗi được log đầy đủ. Tester và Dev phối hợp xử lý các lỗi và cập nhật trên hệ thống quản lý lỗi.

Đầu ra: testcases. Lỗi trên hệ thống quản lý lỗi.

Triển khai

Công việc: triển khai sản phẩm cho khách hàng

Đầu ra: biên bản triển khai với khách hàng.

Đây là những công việc vụ thể của từng quy trình phát triển sản phẩm phần mềm.

>> Xem Thêm: Giải đáp thắc mắc về website

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666

Hotline tư vấn miễn phí