Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Danh mục và thiết lập EPL

Danh mục và thiết lập

October 14, 2014

Đây có thể coi là trái tim của hệ thống, đóng vai trò thiết lập toàn bộ cấu trúc website, tạo các widgets, chuyên mục, block thông tin, sắp xếp chúng theo mong muốn.

Danh mục hệ thống

Thiết lập toàn bộ danh mục thông tin theo trang (menu)

 • Tạo không giới hạn số lượng danh mục trên website
 • Hỗ trợ tối đa 3 cấp tính cả trang (menu)
 • Chỉ định giao diện cụ thể cho từng danh mục
 • Drap & Drop sắp sếp thứ tự danh mục theo yêu cầu

Chuyên mục hệ thống

Toàn bộ cấu trúc thông tin website được thể hiện thông qua Danh mục và các Chuyên mục trên các trang của website. EPL CMS cung cấp chế độ tạo chuyên mục cực kỳ linh động, giúp cho việc tạo và biến hóa cách thể hiện mỗi chuyên mục ngay trên một trang web linh hoạt.

 • Tạo không giới hạn số chuyên mục trên một trang web
 • Chỉ định giao diện cụ thể cho từng chuyên mục
 • Gán danh mục thông tin cho từng chuyên mục cụ thể
 • Drap & Drop để sắp sếp chuyên mục theo yêu cầu
 • Mỗi chuyên mục có thể gán module xử lý chức năng cụ thể
 • Tùy chọn thiết lập Chuyên mục được hiển thị theo module xử lý cụ thể. VD: trong module tin tức có thể cài đặt số lượng tin hiển thị, kiểu hiển thị của ảnh, cách sắp sếp bài viết, số lượng chữ trong phần trích lược.
 • Tạo các widget của chuyên mục để hiển thị bất cứ đâu, bất cứ vị trí nào trên một trang bất kỳ của website.

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666

Hotline tư vấn miễn phí