Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Thu thập tin (Crawler Engine) EPL

Thu thập tin (Crawler Engine)

Hệ thống bóc tách và thu thập thông tin, tin tức tự động từ các nguồn báo trí và website trên internet, quản lý các thông tin thu thập được và xuất bản lại thông tin. Các tính năng nổi bật của hệ thống Crawler Engine bao gồm:

 • Cho phép thêm mới không giới hạn hệ thống cơ sở dữ liệu các website cần bóc tách
 • Quản lý, chỉnh sửa lại và xuất bản các thông tin đã được thu thập
 • Thiết lập chế độ tự động và phân phối tin được bóc tách theo cấu trúc thông tin website của mình
 • Chế độ tự động kiểm tra và loại bỏ các tin có nội dung trùng lặp và đăng lại bài viết
 • Báo cáo lượng tin bài đã được bóc tách của từng trang nguồn theo ngày
 • Báo cáo lượng tin bài được đăng lại hoặc trùng nội dung bị loại bỏ

Quản lý tin bài bóc tách

Giao diện quản lý toàn diện thông tin đơn giản và mạnh mẽ có thể hỗ trợ cho việc quản lý hàng triệu tin,..

 • Lọc tin tức theo danh mục Crawl
 • Tìm kiếm tức thời với các tin đã thu thập được
 • Xuất bản tin với việc chỉ định danh mục và chuyên mục cụ thể cho hệ thống website đang sử dụng

Thông tin báo cáo như module bài viết

Thu thập tin (Content Crawl)

Module cho phép cài đặt thiết lập cho việc thu thập thông tin, thu thập thông tin cung cấp các tùy chọn:

 • Bỏ qua các tin đã Crawl
 • Chỉ lấy tin ngày hôm nay
 • Lấy toàn bộ tin theo danh mục đã chọn
 • Cơ chế tiết kiệm băng thông
 • Không liệt kê các tin có liên kết bên ngoài
 • Cài đặt mức độ crawl (Level)

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666