Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Tìm kiếm và thay thế từ EPL

Tìm kiếm và thay thế từ

October 14, 2014

EPL CMS tích hợp một số tiện ích nhỏ giúp quản trị hệ thống có thể định nghĩa những từ hay cụm từ và hệ thống tự động thay thế khi hiển thị nội dung phía người dùng. Điều này giúp ích cho các trang website sử dụng Tiếng Anh khi mà Anh Anh khác với Anh Mỹ,…

Đây là một plugin có nhiều tiềm năng có thể phát triển để tích hợp thành hệ thống quảng cáo theo ngữ cảnh hoặc từ khóa hoặc các tin tức theo dòng sự kiện. Với tính năng hiện thời là thêm mới không giới hạn các từ cần tìm kiếm và thay thế.

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666