Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Tin nhắn nội bộ EPL

Tin nhắn nội bộ

October 14, 2014

Cho phép các thành viên quản trị dễ dàng trao đổi và điều hành thông qua hệ thống này. Mô hình hoạt động giống như một hệ thống email chuẩn.

Viết và gửi tin nhắn

Cho phép gửi tin nhắn với 2 hình thức:

  • Gửi tin nhắn cho cụ thể một hoặc nhiều thành viên nào đó
  • Gửi tin nhắn theo một nhóm hoặc nhiều nhóm cùng một lúc

Quản lý tin nhắn đến

Số lượng tin nhắn đến được thể hiện dưới dạng icon thông báo trên thanh menu tác vụ của hệ thống quản trị. Mô hình hoạt động giốn như Inbox của hộp mail điện tử. Các tính năng:

  • Hiển thị tin nhắn chưa đọc
  • Hiển thị tin nhắn đã được đọc
  • Thời gian tin nhắn đến. Thông tin người gửi
  • Phân loại tin nhắn theo tin nhắn thông thường và tin nhắn từ bài viết
  • Xóa tin nhắn

Quản lý tin nhắn đã gửi

  • Thống kê lại tin nhắn đã gửi
  • Cho phép gửi lại tin nhắn
  • Xóa tin nhắn

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666