Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Tính năng phần mềm EPL - Page 2 of 4 EPL

Hệ thống thiết lập SEO & RSS

SEO là tên viết tắt của thuật ngữ Search Engine Optimization – khi một website đạt được tiêu chuẩn đầy…

Đọc Thêm

Hệ thống bình chọn (Vote)

Cho phép thực hiện không giới hạn các cuộc trưng cấu ý kiến về một vấn đề đặt tại mỗi…

Đọc Thêm

Hệ thống comments (Nâng cấp)

Cung cấp module cho phép Quản trị có thể nhúng bất cứ form comments và hiển thị các luồng comment…

Đọc Thêm

Hệ thống thư viện ảnh

Cho phép quản trị có thể thêm mới không giới hạn các thư viện ảnh hiển thị trên website. Hệ…

Đọc Thêm

Hệ thống Video

Với module video cung cấp đầy đủ các tính năng cho việc triển khai một hệ thống trang website toàn…

Đọc Thêm

Hệ thống quản lý tài nguyên

Đây là một chức năng quan trọng về quản lý ảnh trên toàn bộ hệ thống, cung cấp những tính…

Đọc Thêm

Quản lý thông tin tĩnh

Thông tin tĩnh là những thông tin mang tính chất ít cập nhật như: thông tin giới thiệu, thông tin…

Đọc Thêm

Hệ thống quản lý file

Hệ thống cho phép quản trị viên có thể quản lý toàn bộ hệ thống file có trên website. Thông…

Đọc Thêm

Liên hệ

Cung cấp hệ thống quản lý thông tin liên hệ/ phản hồi từ phía người đọc với những tính năng…

Đọc Thêm

Tìm kiếm và thay thế từ

EPL CMS tích hợp một số tiện ích nhỏ giúp quản trị hệ thống có thể định nghĩa những từ…

Đọc Thêm

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666