Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Tính năng phần mềm EPL - Page 3 of 4 EPL

Địa chỉ website (Weblink)

Cho phép tạo không giới hạn tới các website khác

Đọc Thêm

Hệ thống quảng cáo

Cung cấp hệ thống quảng cáo hỗ trợ multimedia chuyên nghiệp. Có thể tích hợp với hệ thống quảng cáo…

Đọc Thêm

Giao lưu trực tuyến

Hệ thống cho phép đơn vị chủ quản website có thể tạo ra không giới hạn các cuộc giao lưu…

Đọc Thêm

Module gửi bài viết cho tòa soạn (Bổ sung)

Hệ thống cho phép đơn vị chủ quản có thể xây dựng chức năng cho phép độc giả có thể…

Đọc Thêm

Thu thập tin (Crawler Engine)

Hệ thống bóc tách và thu thập thông tin, tin tức tự động từ các nguồn báo trí và website…

Đọc Thêm

Tin nhắn nội bộ

Cho phép các thành viên quản trị dễ dàng trao đổi và điều hành thông qua hệ thống này. Mô…

Đọc Thêm

Hệ thống nhuận bút

EPL CMS cung cấp module quản lý và thống kê, báo cáo nhuận bút theo các tiêu chí: Thống kê…

Đọc Thêm

Chủ đề bài viết

Hệ thống cho phép tạo các chủ đề không giới hạn, nhóm các bài viết có tính chất liên quan,…

Đọc Thêm

Hình ảnh – Ảnh bài viết

Kiểm soát mọi hình ảnh có trong bài viết với những tính năng tự động cắt ảnh ra làm 3…

Đọc Thêm

Biên soạn bài viết

Hệ thống và công cụ hỗ trợ biên tập bài viết Biên soạn Lưu vết và báo cáo đầy đủ…

Đọc Thêm

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666