Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Tính năng phần mềm EPL - Page 4 of 4 EPL

Quản lý bài viết

Module then chốt cho việc quản lý và xuất bản thông tin trên toàn bộ website Quản lý bài viết…

Đọc Thêm

Quản lý tác giả

Module quản lý tác giả cho phép đơn vị chủ quản có thể cung cấp các bài viết và gắn…

Đọc Thêm

Phóng viên

Module quản lý phóng viên BQT cho phép người quản trị có thể theo dõi, điều hành và giám sát…

Đọc Thêm

Tùy chọn

Cấu hình và thiết lập tùy chọn hệ thống Tab: Thay đổi giao diện Với cơ chế thay đổi giao…

Đọc Thêm

Danh mục và thiết lập

Đây có thể coi là trái tim của hệ thống, đóng vai trò thiết lập toàn bộ cấu trúc website,…

Đọc Thêm

Hệ thống trang (Menu)

Module khởi tạo cho phép tạo toàn bộ và không giới hạn số lượng các webpage có trên một website…

Đọc Thêm

Control Panel

Trung tâm điều khiển hệ thống, tại đây cung cấp các shortcut tính năng, truy cập nhanh tới từng hệ…

Đọc Thêm

Quản lý MultiSite

EPL CMS cho phép đơn vị chủ quản có thể tạo ra nhiều website con trong hệ thống website lớn,…

Đọc Thêm

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666