Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Tính năng bổ sung EPL

Notifications – Thông báo

Hiển thị thông báo tới các nhân sự liên quan trong quá trình tác nghiệp, giúp cho việc kiểm tra,…

Đọc Thêm

Hệ thống gợi ý tin theo xu hướng đọc

Với cơ chế thông minh, hệ thống sẽ tự động gợi ý các tin mới chưa đọc sau một khoảng…

Đọc Thêm

Hệ thống tự động lấy tin liên quan

Hệ thống sẽ tự động hiển thị tin bài liên quan đến các bài mà độc giả đang theo dõi,…

Đọc Thêm

Thu thập tin (Crawler Engine)

Hệ thống bóc tách và thu thập thông tin, tin tức tự động từ các nguồn báo trí và website…

Đọc Thêm

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666