Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Tính năng cũ EPL

Notifications – Thông báo

Hiển thị thông báo tới các nhân sự liên quan trong quá trình tác nghiệp, giúp cho việc kiểm tra,…

Đọc Thêm

Các widgets tiện tích

Widgets: Dự báo thời tiết Widgets dự báo thời tiết có chức năng tự động cập nhật thông tin thời…

Đọc Thêm

Hệ thống thống kê

Cung cấp module thống kê chi tiết theo các số liệu cụ thể và chính xác theo các tiêu chí…

Đọc Thêm

Hệ thống gợi ý tin theo xu hướng đọc

Với cơ chế thông minh, hệ thống sẽ tự động gợi ý các tin mới chưa đọc sau một khoảng…

Đọc Thêm

Hệ thống tự động lấy tin liên quan

Hệ thống sẽ tự động hiển thị tin bài liên quan đến các bài mà độc giả đang theo dõi,…

Đọc Thêm

Hệ thống sự kiện nóng

Hệ thống hoàn toàn mới này sẽ chủ động tổng hợp các nội dung xuất hiện nóng trong ngày (thời…

Đọc Thêm

Hệ thống thiết lập SEO & RSS

SEO là tên viết tắt của thuật ngữ Search Engine Optimization – khi một website đạt được tiêu chuẩn đầy…

Đọc Thêm

Hệ thống bình chọn (Vote)

Cho phép thực hiện không giới hạn các cuộc trưng cấu ý kiến về một vấn đề đặt tại mỗi…

Đọc Thêm

Hệ thống comments (Nâng cấp)

Cung cấp module cho phép Quản trị có thể nhúng bất cứ form comments và hiển thị các luồng comment…

Đọc Thêm

Hệ thống thư viện ảnh

Cho phép quản trị có thể thêm mới không giới hạn các thư viện ảnh hiển thị trên website. Hệ…

Đọc Thêm

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666