Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Tính năng mới nhất EPL

Multiple Section – Tin nhúng trong bài (Nâng cấp)

Cho phép tạo nhiều phân đoạn (tin nhúng được chia ra nhiều trang) trong một bài viết, giúp trình bày…

Đọc Thêm

Cài đặt Tags bài viết (Nâng cấp)

Nâng cấp hoàn toàn hệ thống quản lý tags bài viết Chức năng này cho phép phóng viên có thể…

Đọc Thêm

Ghi chú, nhắc nhở bài viết (Nâng cấp)

Nâng cấp hệ thống nhắc nhở, ghi chú bài viết tới các phóng viên Tính năng này cho phép Thư…

Đọc Thêm

Tương tác giữa các Phóng viên (bổ sung)

Bổ sung tính năng theo dõi và tương tác phóng viên đang làm việc (Online) trên hệ thống Tính năng…

Đọc Thêm

Hệ thống comments (Nâng cấp)

Cung cấp module cho phép Quản trị có thể nhúng bất cứ form comments và hiển thị các luồng comment…

Đọc Thêm

Hệ thống Video

Với module video cung cấp đầy đủ các tính năng cho việc triển khai một hệ thống trang website toàn…

Đọc Thêm

Module gửi bài viết cho tòa soạn (Bổ sung)

Hệ thống cho phép đơn vị chủ quản có thể xây dựng chức năng cho phép độc giả có thể…

Đọc Thêm

Quản lý tác giả

Module quản lý tác giả cho phép đơn vị chủ quản có thể cung cấp các bài viết và gắn…

Đọc Thêm

Tùy chọn

Cấu hình và thiết lập tùy chọn hệ thống Tab: Thay đổi giao diện Với cơ chế thay đổi giao…

Đọc Thêm

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666