Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Tương tác giữa các Phóng viên (bổ sung) EPL

Tương tác giữa các Phóng viên (bổ sung)

October 14, 2014

Bổ sung tính năng theo dõi và tương tác phóng viên đang làm việc (Online) trên hệ thống

Tính năng cho phép các phóng viên có thể nắm bắt được ai đang cùng tác nghiệp trên hệ thống, chức năng này cũng cho phép Phóng viên có thể chat, gửi tin nhắn với nhau để trao đổi về nghiệp vụ, toàn bộ nội dung tin nhắn cũng sẽ đồng thời được lưu lại trong hộp tin nhắn cá nhân của Phóng viên đó, phuc vụ nhu cầu xem lại khi cần.

Đặc tính nối bật của hệ thống tin nhắn mới

  • Hỗ trợ luồng tin nhăn như chat, giúp nắm bắt được toàn bộ nội dung trao đổi
  • Hỗ trợ âm thanh cảnh báo khi có tin nhắn đến hoặc tin nhắn đi
  • Hỗ trợ tin nhắn từ module ghi chú, lới nhắn, nhắc nhở từ bài viết

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666